Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Będą nowe regulacje w sprawie bisfenolu A

03.10.2017
Będą nowe regulacje w sprawie bisfenolu A

Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie związanymi z używaniem bisfenolu A.

Jak wiadomo, bisfenol A jest substancją stosowaną w produkcji niektórych tworzyw sztucznych, jak poliwęglan, z którego produkowane są m.in. butle do dystrybutorów wody oraz powłoki i lakiery epoksydowe stosowane do powlekania metalowych puszek na napoje oraz żywność. Substancja ta, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jest dozwolona do stosowania w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z limitem migracji specyficznej równym 0,6 mg/kg żywności.

Jednakże pojawiające się w ostatnich latach doniesienia dotyczące szkodliwości bisfenolu A, w tym na temat jego negatywnego wpływu na homeostazę układu hormonalnego spowodowały, że Komisja Europejska aktualnie opracowuje projekt zmiany obowiązującego rozporządzenia. Celem ma być obniżenie obowiązującego obecnie limitu migracji specyficznej bisfenolu A z dotychczasowej wartości 0,6 mg/kg żywności do wartości 0,05 mg/kg żywności. Projektowane rozporządzenie obejmuje wymaganiami w zakresie tego limitu także materiały powlekane, w tym powłoki stosowane na metalowym podłożu, np. stosowane w puszkach na napoje i żywność.

Ponadto projektowane przez Komisję Europejską rozporządzenie wprowadzi zakaz stosowania bisfenolu A we wszystkich materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeznaczoną dla niemowląt i dzieci (w tym preparatami do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, żywnością zawierającą płatki zbożowe, żywnością dla dzieci) oraz żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego.

Prace nad nowelizacją rozporządzenia odbywają się w ramach grupy roboczej ekspertów rządowych Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością. Posiedzenia grupy roboczej odbywają się cyklicznie, bierze w nich udział przedstawiciel Polski. Po zmianie rozporządzenia unijnego w zakresie limitu migracji specyficznej bisfenolu A w żywności nowe wymagania będą obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Ministerstwo Zdrowia uspokaja jednak, że wyroby znajdujące się w obrocie handlowym na terenie Polski, zawierające w swoim składzie bisfenol A, były poddawane licznym kontrolom urzędowym przeprowadzanym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym szczegółowym badaniom monitoringowym, które wykazały, że wyroby te spełniają wymagania w zakresie limitu migracji specyficznej bisfenolu A, a uzyskane wyniki migracji są znacznie niższe niż ustanowiony w przepisach limit migracji specyficznej.

Wyświetlono: 636

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej