Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

BASF poprawia bezpieczeństwo opakowań

18.03.2014

Nowe materiały koncernu BASF zapewniają tworzenie bezpiecznej bariery w opakowaniach kartonowych.

Firma BASF opracowała szereg nowych rozwiązań w zakresie substancji zaporowych chroniących wewnętrzną powierzchnię opakowań kartonowych. Celem jest lepsza ochrona produktów spożywczych. Wyjątkowo cienkie powłoki wykonano z polimerów, a ich grubość wynosi 10-15 mikrometrów (dla porównania grubość włosa to ok. 120 mikrometrów). Powłoki zapewniają ochronę przed szkodliwymi substancjami nawet przez trzy lata. Dzięki temu produkty pozostające w opakowaniach średnio 15 - 24 miesięcy (np. makaron) mogą być dzięki temu lepiej chronione. Najważniejszym wymogiem wobec powłoki zaporowej jest bowiem, aby okres zachowania odpowiedniej wytrzymałości (do kiedy bariera jest w stanie chronić żywność przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami) był dłuższy niż okres przydatności do spożycia zapakowanego produktu.

Opracowanie efektu zaporowego dla większych molekuł, to jednak nie jedyne wyzwanie pojawiające się podczas projektowania rozwiązań powłokowych. Powłoka musi być również elastyczna, by nie dochodziło do złamań podczas składania kartonu. Ponadto, kiedy powłoka spełni ostatecznie swoje zadanie, wówczas warstwa polimerowa powinna być łatwa do usunięcia z wewnętrznej powierzchni pudełka. Jest to istotne w czasie powtórnego procesu recyklingu opakowania. Polimerowa folia nie może bowiem utrudniać ponownego wykorzystania materiału, dlatego też koniecznym staje się łatwe usunięcie powłoki. Tylko wtedy papier może zostać poddany recyklingowi, dzięki czemu mogą powstawać kolejne opakowania ochronne.

W ramach swoich prac nad stworzeniem materiałów opakowaniowych, BASF doszedł do wniosku, że dobrze zaprojektowane opakowania papierowe stanowi niezbędny element sektora produkcji żywności. Papier jest natomiast ekologicznym materiałem opakowaniowym, zwłaszcza jeżeli jest wytwarzany z włókien pochodzących z recyklingu. Niestety tego rodzaju włókna mogą zawierać pozostałości olejów mineralnych. Powłoki powinny zatem chronić żywność przed tymi substancjami.

Warto w tym miejscu dodać, że opakowania kartonowe przeznaczone do żywności często bywają wyprodukowane z makulatury, np. gazet. Tego typu papier zawiera zaś pozostałości farb drukarskich, w których skład wchodzą oleje mineralne niedopuszczone do kontaktu z żywnością. W efekcie takie oleje mineralne mogą nie zostać całkowicie usunięte w procesie recyklingu, a ich resztki pozostają w opakowaniach. Ponieważ zaś oleje mineralne zawierają związki węglowodorowe, które mogą przemieszczać się z kartonu do żywności, to zjawisko migracji może zachodzić nawet bez kontaktu między żywnością a kartonem. Niektóre pozostałości oleju mineralnego odparowują już w temperaturze pokojowej. Mieszanina gazów rozprasza się w opakowaniu i wytrąca się na zapakowanych w kartonie produktach spożywczych. Analizy laboratoryjne wykazują, że w temperaturze pokojowej, blisko 30% wszystkich substancji migrujących wnika do żywności w ciągu dwóch miesięcy. Szczególnie zagrożone są mąka, ryż i mieszanki do pieczenia, ponieważ mogą pochłaniać większe ilości substancji pochodzących z olejów mineralnych. Jeżeli zanieczyszczenia wnikną do żywności, nie można ich już usunąć lub zneutralizować, nawet poprzez mycie lub gotowanie.

Wyświetlono: 1978

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej