Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Ameryka Północna: rynek tworzyw sztucznych zadowolony z popytu

24.07.2017
Ameryka Północna: rynek tworzyw sztucznych zadowolony z popytu

1,6% o tyle w 2016 r. wzrósł północnoamerykański przemysł tworzyw sztucznych w zakresie produkcji surowca oraz wolumenowej wielkości jego sprzedaży.

W ubiegłym roku produkcja tworzyw sztucznych w Ameryce Północnej, czyli przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w mniejszym zakresie w Kanadzie wyniosła, według analiz American Chemistry Council (ACC), 50,882 mln ton. Rok wcześniej było to 50,111 mln ton. Sprzedaż tworzyw sztucznych osiągnęła poziom 51,56 mln ton względem 50,746 mln ton. W obydwu przypadkach jest to wzrost o 1,6%.

Przed producentami tworzyw sztucznych z przywołanego kontynentu stoją zatem bardzo dobre perspektywy. Wciąż wzrasta bowiem popyt na ich materiały. To zasługa rozwijającej się gospodarki, jak i rosnącego potencjału eksportowego, wynikającego głównie z przewagi kosztowej tamtejszych wytwórców. W USA ukończona została lub jest w ostatniej fazie większość ogłoszonych po 2010 r. projektów inwestycyjnych – ich łączna wartość to ok. 170 mld dolarów – bazujących na gazie łupkowym, pozwalającym na otrzymanie taniego etanu. W miarę zwiększania zdolności produkcyjnych coraz mocniej będzie rósł eksport tworzyw z Ameryki Północnej, przyczyniając się do budowy nadwyżki handlowej całego tamtejszego przemysłu chemicznego.

Przede wszystkim jednak zadowolenie amerykańskich i kanadyjskich producentów tworzyw sztucznych budzi ogólna sytuacja w branżach stanowiących podstawę konsumpcji polimerów.

Najważniejszym obszarem zużywającym tworzywa jest oczywiście segment opakowaniowy. W ocenie ACC, dobrym wskaźnikiem oddającym dynamikę wzrostu w tym sektorze jest wzrost sprzedaży detalicznej. W minionym roku wzrost ten wyniósł w Stanach Zjednoczonych 1,4%. 

W nieco niższym tempie rośnie przemysł budowlany. W 2016 r. jego wzrost to było 1%, a rok wcześniej 0,9%. Rozwój na pewno jednak przyspieszą zapowiadane w USA inwestycje rządowe w dziedzinie budownictwa niemieszkoaniowego. Gdy tak się stanie, to szybko podnieść może się choćby zapotrzebowanie na tworzywa przeznaczone do produkcji rur odpornych na korozję.

Jednocześnie amerykańska branża tworzyw sztucznych zwraca uwagę na konieczność zniesienia ograniczeń prawnych związanych z wykorzystaniem tworzyw. Oto bowiem na poziomie wielu stanów i hrabstw wciąż istnieje zakaz stosowania tworzyw sztucznych w budowie rur, gdy inwestycja finansowana jest ze środków publicznych. 

Naturalnie jednak większość wydatków budowlanych w Stanach Zjednoczonych pochodzi z sektora prywatnego, w tym zwłaszcza z rynku mieszkaniowego, który znów zaczyna się mieć dobrze. W 2016 r. oddano do użytku 1,2 mln nowych obiektów, czyli o 5,9% więcej niż rok wcześniej. 

Jeśli chodzi z kolei o rynek motoryzacyjny, to ACC także zwraca uwagę na istniejący na nim popyt. Tworzywa sztuczne stanowią wprawdzie tylko 10% wagi samochodów, ale też blisko 50% ich objętości. Sprzedaż aut w znaczący sposób napędza zatem popyt na tworzywa. W 2016 r. w Stanach Zjednoczonych wzrosła do rekordowego poziomu 17,5 mln sztuk. Również niższe ceny benzyny sprzyjają rozwojowi przemysłu motoryzacyjnego i zachęcają do nabywania samochodów dostawczych i SUV (sportowo – użytkowych).

Wyświetlono: 493

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej